Tiếng Việt Tiếng Anh
Công trình dự án

Công trình dự án

Nhiệt điện hải dương

Nhiệt điện hải dương

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn Tàu biển, sơn nội ngoại thất.

TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG TRÊN 15.000M2

TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG TRÊN 15.000M2

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG TRÊN 15.000M2

Dự án Đồng Lào Cai

Dự án Đồng Lào Cai

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Công trình tòa nhà DOJI Hà Nội

Công trình tòa nhà DOJI Hà Nội

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Dự án nhà máy CDL Việt Nam

Dự án nhà máy CDL Việt Nam

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Dự án  Công ty ACC Việt Nam - Quế Võ - Bắc Ninh

Dự án Công ty ACC Việt Nam - Quế Võ - Bắc Ninh

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Dự án nhà xưởng BW- VSIP Bắc Ninh

Dự án nhà xưởng BW- VSIP Bắc Ninh

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Danh sách các công trình sơn chống cháy đã thi công

Danh sách các công trình sơn chống cháy đã thi công

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5