Tiếng Việt Tiếng Anh
Dự án

Dự án

Khu nhà xưởng của Công ty TNHH Fuhong Precision Component ( Bắc Giang)

Khu nhà xưởng của Công ty TNHH Fuhong Precision Component ( Bắc Giang)

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Nhiệt điện hải dương

Nhiệt điện hải dương

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Dự án Đồng Lào Cai

Dự án Đồng Lào Cai

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Công trình tòa nhà DOJI Hà Nội

Công trình tòa nhà DOJI Hà Nội

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

Danh sách các công trình sơn chống cháy đã thi công

Danh sách các công trình sơn chống cháy đã thi công

Công ty Cổ phần thi công sơn Hoa Phượng là một trong những công ty thi công sơn chuyên nghiệp nhất Việt Nam về mọi chủng loại sơn: Sơn nhà xưởng công nghiệp, sơn Chống cháy, sơn...

đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5