Tiếng Việt Tiếng Anh

Thi Công Sơn Hoa Phượng

Địa chỉ: Số 2 đường số 1, Khu dân cư An Trang, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng


Tel: 0918.086.861

Email: thicongsonhoaphuonghp@gmail.com

 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH:

Khu vực tỉnh Hà Nam:

Ông: Nguyễn Văn Vị

Tel: 0902.012.445

• Khu vực tp. Hà NỘI 

Ông: Nguyễn Văn Sơn

Tel: 0918.086.861

Bà: Vũ Thị Oanh

Tel: 0901.570.986

 Khu vực tỉnh Hải Dương:   

Ông: Hoàng Lê Anh

Tel: 0933.211.733

 

• Khu vực tỉnh Vĩnh Phúc:

Ông: Quảng Văn Hiền

Tel: 0949.099.286

Khu vực tỉnh Hải Phòng 

Ông: Nguyễn Văn Toàn

Tel: 0936.607.575

 

•  Khu vực Tỉnh Thái Bình 

Ông: Trương Công Phi

Tel: 0964.188.008

Liên hệ

đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5