Tiếng Việt Tiếng Anh
Sơn Chống Cháy Bạch Đằng BD - WB

Sơn Chống Cháy Bạch Đằng BD - WB

SƠN CHỐNG CHÁY BẠCH ĐẰNG BD-WB

SƠN CHỐNG CHÁY BẠCH ĐẰNG BD-WB

Sơn chống cháy Bạch Đằng BD - WB là loại sơn chống cháy hệ nước được hình thành từ gốc nhựa
Poly vinyl acetate kết hợp với các thành phần chất chống cháy có nguồn gốc Photpho và nitơ
thân thiện với môi trường và người sử dụng.


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5