Tiếng Việt Tiếng Anh
Sơn Tàu Biển

Sơn Tàu Biển

SƠN CHỐNG HÀ CHUGOKU SEA GRANDPRIX 220 HS

SƠN CHỐNG HÀ CHUGOKU SEA GRANDPRIX 220 HS

SEA GRANDPRIX 220 HS là sơn chống hà không chứa thiếc tự mài bóng và bảo vệ  lâu dài chống lại các sinh vật biển

SEA GRANDPRIX 220 HS là sơn chống hà không chứa thiếc tự mài bóng và bảo vệ  lâu dài chống lại các sinh vật biển

Điểm bắt lửa

 

 

 Chất nền

:

25.0

oC

 

 

 

 

Tỷ trọng ( hỗn hợp )

:

1.89 + 0.05

g / ml

( ISO 2811 )

 

 

 

Hàm lượng chất  hữu cơ bay hơi

:

331

g / litre

Nhiệt độ

5oC

10oC

20oC

30oC

 

Thời gian khô

(DFT 25microns)

Khô bề mặt           (ISO 1517)

3 giờ phút giờ

2 giờ

1 giờ

30 phút

Khô cứng               (ISO 9117)

12 giờ

8 giờ

5 giờ

4 giờ

Thời gian giữa hai lớp sơn

(DFT 25 microns)

Tối thiểu

12 giờ

8 giờ

5 giờ

4 giờ

Tối đa

Phủ lên chính nó

(*)

(*)

(*)

(*)

Các loại sơn khác thích hợp

-

-

-

-

Thời gian sống (ISO 9514)

 

 

 

 


đối tác khách hàng

  • Đối Tác 1
  • đối tác 2
  • đối tác 3
  • đối tác 4
  • đối tác 5